چهره های ماندگار

پروفسور میر شمسی

رابرت کخ

دکتر رضا امیری قره گوزلو

دکتر احمد شیمی

پروفسر علی اصغر خدا دوست استاد ممتاز چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر مصطفی رضاییان استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر غلام حسین ادریسیان استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد باقر اسلامی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژان ژاک رسو

مونتسکیو

الکساندر فلمینگ

امیل وان

 آدرس :

   تهران - خیابان پاستور _ انستیتو پاستور ایران

 ایمیل :

  [email protected]
  تلفن :

  02166469871 الی 74

 ساعت

  کاری:

 7:30 صبح الی 16:30 بعد از ظهر

 

مشاوره علمی و تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر است
ایمیل (*)

ورودی نامعتبر است
موضوع (*)

ورودی نامعتبر است
پیام شما

ورودی نامعتبر استطراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت